Facts and figures

Volgens ANBI-publicatieplicht volgen hier de facts and figures van
Stichting B-There, organisator van B*THERE festival.

Naam van de instelling Stichting B-There
Fiscaal nummer NL 854004567B01

POSTADRES
Statenlaan 225
5223 LG ‘s-Hertogenbosch

DOELSTELLING
Stichting B-There, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, heeft als doel om, doormiddel van het organiseren van een jaarlijks meerdaags festival, jongeren te inspireren en inspireren van kunst en cultuur.

OVER B*THERE FESTIVAL
B*THERE festival is in korte tijd uitgegroeid tot een voor een nieuwe doelgroep toegankelijk festival dat een andere kleur en een ander geluid naar de binnenstad van ’s-Hertogenbosch brengt.

Het is een verrassend festival waarin je op elke hoek een performance, band, act, dans of activiteit kunt verwachten. We tonen met zorg uitgekozen, originele kunstenaars en startende creatieve ondernemers die aan het begin van hun carrière staan en/of die op het punt staan door te breken.

Muziek en crossovers vanuit de muziek met andere kunstdisciplines spelen de hoofdrol, omdat we geloven dat een muziekaanbod dat zich verbindt met andere kunstvormen een breed publiek kan samenbrengen en verbinden. We vinden het belangrijk bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe kunstvormen en aan de loopbaan van jonge makers die interdisciplinair werkenden.

B*THERE vindt jaarlijks plaats op de Parade in ’s-Hertogenbosch in een weekend in oktober, als het werken en studeren nét weer is begonnen. B*There is twee dagen van 16.00 uur tot 01.00 uur een unieke open plek voor iedereen die zich samen met generatiegenoten wil onderdompelen in een inspirerende kunst- en cultuurprogrammering.

BESTUURDERS

  • Ivonne van der Velden (voorzitter)
  • Jaap Klink (penningmeester)
  • Jur van der Lecq (secretaris)

BELONINGSBELEID
Bestuur: bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Directie en personeel ontvangen een vergoeding op basis van een uurtarief.

FINANCIËLE INFORMATIE
B*THERE festival financiert haar activiteiten uit:

  • 60% inkomsten uit publieke gelden uit overheidsfondsen
  • 15% inkomsten uit particuliere gelden uit sponsoring
  • 25% inkomsten uit eigen inkomsten d.m.v. horecaomzet/ kaartverkoop

BIJLAGEN
Klik voor download >

B*THERE festival 2015 – jaarrekening
B*THERE festival 2015 – evaluatieverslag